cover van 'Clive Hamilton | Earth masters - the dawn of the a'

Earth masters - the dawn of the age of climate engineering

 

De gevolgen voor het klimaat van de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen worden steeds meer zichtbaar. Tegelijkertijd ontbreekt het aan internationale wil om de oorzaken daarvan daadwerkelijk aan te pakken. In Earth Masters beschrijft Hamilton de huidige situatie en uitdagingen van de klimaat problematiek en toont een aantal mogelijke oplossingen om deze klimaatwijzigingen tegen te gaan door toepassing van geo/climate engineering. Door bijv. het ingrijpen in de atmosfeer (door injectie van zwavelverbindingen in de stratosfeer) kan een deel van het zonlicht worden teruggekaatst, of door wijziging van de chemie van de oceanen kunnen deze meer CO2 absorberen. Technisch is dit uitvoerbaar, maar de vraag is of dit een echte oplossing is of een oorzaak van nieuwe toekomstige problemen, zoals; misoogsten, aantasting van de ozonlaag, verandering in wereldwijde neerslag patronen en politieke conflicten. Earth masters is een goed gedocumenteerd boek, dat stof tot nadenken biedt.

Paperback
247 p.

nr. 16867     Van € 16,50   voor € 8,50

Bestel