cover van 'Ben Shephard | Headhunters - the search for a scie'

Headhunters - the search for a science of the mind

 

Door Darwins evolutie theorie begon de wetenschap aan het einde van de 19-de eeuw zich de vraag stellen hoe het menselijke brein geŽvolueerd was en waarom deze evolutie zich zo ontwikkeld had. Wat is de plaats van de mens in de evolutie? Met de acceptatie van de evolutietheorie begon in feite de moderne neurowetenschap. Headhunters geeft een biografisch verslag van de intellectuele zoektocht van 4 Britten uit Cambridge, die vanaf 1890 gedurende een periode van 30 jaar samenwerkten en onderzoek deden op een breed terrein van wetenschap; van antropologisch veldonderzoek in Melanesië, archeologische opgravingen in Egypte, tot hun werk in de psychiatrie gedurende WOI. De onderwerpen die tegenwoordig op het gebied van neurologie, psychologie, psychiatrie en sociologie liggen, waren voor het team onderdeel van hetzelfde onderzoek - over de wetenschap van het brein. Een lezenswaardig verhaal over de ontwikkeling van de neurowetenschappen aan het begin van de 20ste eeuw.

Hardback
323 p.

nr. 16321     Van € 37,50   voor € 9,00

Bestel