cover van 'Peter Jordens | Hendrik Werkman en De Ploeg'

Hendrik Werkman en De Ploeg

The Next Call en het constructivisme 

Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) wordt in 1919 lid van de Groninger Kunstkring 'De Ploeg'. Men waardeert hem vooral als drukker. In 1922, wanneer hij zakelijk een stap terug moet doen, maakt Werkman kennis met het gebruik van typografisch zetmateriaal als vorm van drukkunst. De eerste proeve van zijn kunnen is de uitgave van 'The Next Call', een serie van negen achtbladige cahiers bestaande uit teksten en abstracte composities die hij tussen 1923 en 1926 aan vrienden en andere mogelijk geïnteresseerden toestuurt. Talrijk zijn de aanwijzingen dat Werkman zich daarbij heeft laten inspireren door het dadaïstische en constructivistische idioom van de internationale avant-garde. Teksten en druksels laten zien dat het gaat over Werkman zelf, over wat hem wezenlijk beroert.

Hardback
176 p. Kl. ills.

nr. 19741     Van € 22,50   voor € 11,50

Bestel