cover van 'Oscar van den Boogaard | Kindsoldaat'

Kindsoldaat

 

Een epos over twee voorname Nederlandse families op de grens met Duitsland. Tegen de achtergrond van oorlogen en grote maatschappelijke veranderingen houden zij vast aan de oude wereldorde. Een roman die voor verschijnen al veel stof deed opwaaien, omdat de auteur aangaf een onecht kind van prins Bernard te zijn. Dit thema komt ook in de roman voor. Heel licht beschadigde uitgave.

Paperback
583 p.

nr. 17119     Van € 24,99   voor € 15,00

Bestel