cover van 'John Henry | Moving heaven and earth'

Moving heaven and earth

Copernicus and the solar system 

Copernicus was de moderne grondlegger van het heliocentrische model, waarin de aarde en de andere planeten om de zon draaien in plaats dat de aarde het middelpunt van van het heelal vormt. De theorie van Copernicus dat de aarde beweegt werd aanvankelijk gezien als een onzinnig idee, dat slechts handig was voor astronomen en astrologen om de positie van hemellichamen te bepalen. De algemene aanvaarde visie sinds de Griekse oudheid, was dat de aarde als middelpunt van de schepping stilstond, met daar omheen hemelse bollen waarin de zon, maan, planeten en sterren zich voortbewogen. Naarmate meer waarnemingen werden gedaan door wetenschappers als Galilei, Brahe en Kepler, werd het duidelijk dat Copernicus het inderdaad bij het rechte eind had. Henry beschrijft in zijn boek de historische ontwikkeling van de astronomische kennis die begint bij de Griekse oudheid tot aan de periode waarin, dankzij Copernicus en zijn geestverwanten, de wetenschappelijke resultaten het uiteindelijk wonnen van bijgeloof en religie.

Paperback
158 p.

nr. 17281     Van € 14,95   voor € 9,00

Bestel