cover van 'Axel Langer red. | The  fascination of Persia'

The fascination of Persia

The Persian-European Dialogue in Seventeenth-Century Art and Contemporary Art of Teheran 

Europa en Perzië, het huidige Iran, ontwikkelen sinds 1600 vriendschappelijke banden: het ooit legendarische land werd de bestemming van talloze reizigers, kooplieden en religieuzen. Ze vestigden zich in de hoofdstad Isfahan, werden aan het hof vorstelijk ontvangen, brachten kunst- en luxegoederen mee en namen zijden stoffen en tapijten mee naar huis. Deze uitwisseling heeft zijn stempel gedrukt op zowel Perzische als Europese kunst uit de 17e en vroege 18e eeuw. Tegenwoordig kennen slechts enkelen deze ooit goede en welwillende relaties. Het nucleaire conflict, politieke willekeur en onderdrukking domineren ons beeld van Iran. Toch is er een rijk kunstklimaat in Teheran. Dit boek laat dat zien door het werk van zeven hedendaagse kunstenaars. Zij bieden een nieuwe kijk op historische kunstwerken die naast hun hedendaags werk afgebeeld staan in deze catalogus.

Paperback
320 p. Kl. Ills.

nr. 18231     Van € 58,00   voor € 25,00

Bestel