cover van 'Michael S. Malone. | The  guardian of all things:'

The guardian of all things:

the epic story of human memory. 

Hersenwetenschappen zijn in. Bijna dagelijks lezen  we iets nieuws: de werking van het geheugen blijft boeien. Malone begint bij memory as word, as symbol (cave of illumination) as metafoor en eindigt met de persistence of memory. Nieuwe technieken als memory inplants, life recordings komen aan bod. Maar, zo stelt de auteur ... memory is the guardian of all things and in the end, we are the guardiens of memory. Gepubliceerd in 2012 en goed ontvangen (4 sterren).

290 p., geb.

nr. 13822     Van € 22,00   voor € 9,50

Bestel