cover van 'Daniel M. Wegner, Kurt Gray | The  mind club'

The mind club

Who thinks, what feeld and why it matters 

Met geest heb je verantwoordelijkheid en morele status, zonder geest ben je verwaarloosbaar en verhandelbaar. Is de geest/bewustzijn voorbehouden aan de menselijke soort of zijn er nog andere soorten of entiteiten die in aanmerking komen voor lidmaatschap van de 'mind club'? Lidmaatschap is belangrijk, want we behandelen wezens met een volwaardige geest met meer eerbied en respect dan anderen. Het heeft juridische en ethische implicaties. Een geestig en inzichtelijke boek.

Hardback
390 p.

nr. 17057     Van € 29,50   voor € 9,00

Bestel