cover van 'Paul van der Steen | Ware grootheid, schamele klei'

Ware grootheid, schamele kleinte

Twee eeuwen Nederland 

Een nogal willekeurig grondgebied met een al even willekeurige groep mensen binnen door buitenlandse mogendheden bepaalde grenzen. Dat was het Koninkrijk der Nederlanden in de eerste jaren. In twee eeuwen tijd kromp het grondgebied. Het aantal mensen groeide. Het volk leerde, ontdekte, bouwde, sloopte, luierde, liep, reed, voer, vloog, kookte, at, gaf, nam, dacht, herdacht, oordeelde, veroordeelde, vermoordde, won en verloor. De natie voelde zich onderling soms zeer verbonden en was dan weer hopeloos verdeeld.

Hardback
enkele ills.

nr. 15506     Van € 29,50   voor € 9,90

Bestel