cover van ' | Willem Hussem'

Willem Hussem

vormen en ruimte 

Het beeldende werk van de veelzijdige schilder, dichter en beeldhouwer Willem Hussem wordt gekenmerkt door een volkomen non-figuratieve beeldtaal. Elke verwijzing naar mens, landschap of droomfiguur ontbreekt en het beeld wordt bepaald door lijn, vorm en kleur. De verbindingen die de kunstenaar legt tussen expressie en ordening, het fysieke en het mentale, het emotionele en het cerebrale Ún het spirituele en het aardse, maken de essentie uit van zijn kunstenaarschap. In zijn beste werken kan Hussem zich meten met internationaal erkende meesters van het naoorlogse abstract-expressionisme.

Hardback
80 p. kl. ills.

nr. 17145     Van € 25,00   voor € 8,50

Bestel