Image Alt

Privacybeleid

Privacyverklaring van Parimar Boeken

Parimar Boeken verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. Parimar Boeken houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) op internet (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar info@parimar.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

De personengegevens die wij verwerken zijn: naam, woonadres, woonplaats, emailadres eventueel telefoonnummer. Deze gegevens worden gedeeld als er een bestelling geplaatst wordt of wanneer er een account wordt aangemaakt op de website. U kunt ook als gast bestellen, dan worden uw gegevens niet opgeslagen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een bestelling. Persoonsgegevens zijn nodig om de bestelling op het juiste adres af te leveren en de betaling van de bestelling goed te laten verlopen. Daarnaast worden er persoonsgegevens opgeslagen om contact met u te kunnen opnemen. Dit doen we bijvoorbeeld als er een probleem is met je bestelling.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.

Gegevens Waar hebben wij ze voor nodig?
Voor- en achternaam Deze zijn nodig voor zowel contactmomenten als bezorgingen.
E-mailadres Het e-mailadres is nodig voor al het e-mailcontact dat we hebben. Denk hierbij aan activatiemails, orderbevestigingen en nieuwsbrieven.
Woonadres en woonplaats Het woonadres en de woonplaats zijn nodig om de bestelling op de juiste plek af te leveren.
Betaalgegevens De betaalgegevens zijn nodig voor het verwerken, administreren en verifiëren van betalingen.
IP-adres Deze wordt gebruikt om de website aan te passen aan persoonlijke voorkeuren en in te kunnen grijpen bij misbruik van de website.
Bedrijfsnaam Deze gegevens zijn enkel relevant voor bestellingen die door een bedrijf gedaan worden. Zo kunnen we de juiste facturen opstellen.
Telefoonnummer Het telefoonnummer slaan we alleen op, als u het op prijs stelt, om telefonisch bestellingen door te geven.

We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het account Dit is een persoonlijk account op de website. Hierin kunnen alle persoonsgegevens worden ingezien en aangepast. Als er een account aangemaakt wordt, wordt hier een bevestigingsmail van gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.
Klantenservice Hier worden klantgegevens achtergelaten zodat bekend is met wie en op welke manier we contact kunnen opnemen.
Nieuwsbrieven Er worden enkel nieuwsbrieven verstuurd als hier expliciet toestemming voor gegeven is. Ook kunt u zich, net zo makkelijk als inschrijven, weer uitschrijven voor de nieuwsbrieven.
Retourzendingen Als het product toch niet bevalt en het teruggestuurd wordt kan het geld weer op de goede bankrekening worden teruggestort.
Bestelling gerelateerde doeleinden Wanneer de bestelling is geplaatst wordt hier een bevestiging van gestuurd. Als deze nog niet betaald is wordt hier ook een betaalherinnering van gestuurd.
Bezorging Om de bestelling te kunnen bezorgen zijn er enkele persoonsgegevens nodig.

Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 16 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon die de bestelling plaatst wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Als je een mail stuurt naar info@parimar.nl dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

Parimar Boeken maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Inzage en correcties persoonsgegevens

Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: info@parimar.nl . Als u een persoonlijk account heeft aangemaakt, kunt u uw gegevens ook zelf wijzigen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij delen in principe geen persoonsgegevens met derde partijen, uitzonderingen zijn:
– De betalingen van producten op onze website verlopen via Mollie, hierdoor zijn wij genoodzaakt enkele persoonsgegevens te delen. Wat we delen hangt af van de betaalmethode die je kiest.
– Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties.
– Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door Parimar Boeken worden beheerd c.q. onderhouden worden, dienen alleen ter informatie. Parimar Boeken is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Actuele Privacy Verklaring

Parimar Boeken behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.